Administrative

 

 • Pensyarah Kanan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
21/04/2011-present
 • Pengurus Teknologi Maklumat, Akademi Bahasa, Universiti Teknologi Malaysia
 • Pengurus Fasiliti, Akademi Bahasa, Universiti Teknologi Malaysia
 • Head of Research Group Technology Supported Learning and Communication
 • Jawatankuasa Perlaksanaan Teknologi Maklumat UTM
11/12/2012 – 31/7/2016

15/9/2016 -present

1/4/2013 – 31/3/2015

11/12/2012 – present

 • Pensyarah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
02/7/2001-2011
 • Ketua Badan Kebajikan Jabatan Bahasa
03/8/2001-2002
 • Penyelaras Kursus English for Academic Communication
7/3/2002-2003
 • Ketua Makmal Bahasa Digital
7/3/2003-2006
 • Ketua Teknikal IDB Projek Makmal Bahasa Digital
3/12/2004-2005
 • Guru Bahasa, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
01/01/1996-2001
 • Pegawai Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia
01/01/1995 – 31/12/1995