+(6)07-55 33094 / 31817 / 33135 / 33139 / 31873 languageacademy@utm.my
Select Page

Bengkel Perancangan Strategik Akademi Bahasa 2017 telah diadakan pada 15 dan 16 Disember 2017 di UTM Kuala Lumpur yang lalu bagi menyediakan Balanced Scorecard dan Strategy Map. Bagi memurnikan hasil bengkel tersebut, perbincangan khusus di dalam Bengkel Pasca Perancangan Strategik telah diadakan  seperti butiran berikut:-

Tajuk Program

:

Pasca Bengkel Perancangan Strategik Akademi Bahasa 2017

Tarikh

:

2 Januari 2018 (Selasa)

Masa

:

8.30 pagi – 5.00 petang

Tempat

:

Bilik Seminar 1, D05 Akademi Bahasa UTM Johor Baharu

Fasilitator

:

Prof. Dr. Masputeriah binti Hamzah