UJIAN RINTIS (TEST FOR WORKPLACE COMMUNICATION)

UJIAN RINTIS (TEST FOR WORKPLACE COMMUNICATION)

 

Program dimulakan dengan sesi pendaftaran peserta pada jam 8.45 pagi sebelum Dekan Akademi Bahasa, Prof. Madya Dr Abdul Halim bin Abdul Raof memberikan taklimat tentang ujian rintis tersebut. 2 jenis ujian rintis akan laksanakan iaitu lisan dan juga bertulis. Seramai lebih kurang 20 peserta ditempatkan dilokasi yang ditetapkan untuk menjalani ujian rintis tersebut.